Dung tích gầu 2.2 m3

Xúc lật trung quốc ZL40B
Máy xúc lật trung quốc CLG842