----------

Tự trọng <14 tấn

Xe lu rung liugong trung quốc tự trọng < 14 tấn, lực rung 27 tấn: