----------

Tự trọng 16-18-20 tấn

Xe lu rung liugong trung quốc, tự trọng từ 16-18-20 ... tấn: