Tự trọng 16-18-20 tấn

LU RUNG TRUNG QUỐC CLG616
Máy lu rung trung quốc CLG618
Máy lu rung liugong CLG620
Xe lu Liugong CLG622
Xe lu trung quốc CLG626H