Công nghệ lốp xe quân sự mới nhất hiện nay

Admin 21/ 09/ 2016
Tin tức - Blog

Công nghệ lốp mới hiện đại nhất dành cho xe quân sự.

Với vật liệu đặc biệt, loại lốp này không có săm nhưng không phải là lốp đặc. Với cấu trúc là các ô hình đa giác, lốp vừa đảm bảo khả năng giảm chấn tốt vừa khắc phục khả năng bị thủng săm như lốp hơi.

Công nghệ lốp xe quân sự mới nhất

Share :

Viết bình luận của bạn